Cụm di tích văn hóa lịch sử Quán Nha gồm: Đình Ngoài, đình Trong và các đền, miếu.

Đoàn rước kiệu từ đình Trong ra đình Ngoài.

Các nghi lễ truyền thống của lễ hội  được người dân địa phương giữ gìn và phát huy.

Lễ thả thuyền rồng xuống sông Châu.


Di tích đình Quán Nha phụng thờ các vị thành hoàng, phúc thần có công với nước, với dân. Đình Ngoài phụng thờ thần Cao Các Bến nước Đại Vương. Tương truyền ngài là 1 trong số 50 người con của Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ theo cha xuống biển.

Đình Trong phụng thờ thần Nguyệt Nga công chúa, tướng tham gia cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Người có công dạy dân vùng sông Châu núi Đọi trồng dâu nuôi tằm, dân gian phong là bà Chúa Tằm.

Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, một số hạng mục công trình đã bị xuống cấp. Thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, ngày 21 tháng 3 năm 2012, việc khôi phục, trùng tu đình Quán Nha đã được nhân dân địa phương hoàn thành với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Từ đó ngày này hàng năm được dân làng địa phương thống nhất là ngày hội truyền thống.

​Lễ hội truyền thống đình làng Quán Nha là nét đẹp văn hóa, thể hiện lòng biết ơn của người dân nơi đây tới những người có công giúp dân, dựng nước. Qua đó khơi dậy lòng tự hào quê hương, khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trần Ích