Đăng lúc 9:14 - 15/11/2017 | 428 lượt xem

 • Hiển Văn
  Số năm kinh nghiệm: 1 năm
  Điện thoại: 0969905994
  Chức vụ cao nhất từng làm : Nhân viên văn phòng
  Mô tả bản thân:

  Không có gì 

ThongtinHaNam - Thông báo tuyển dụng
Scroll